© Cyprych Kalienke

Xarici

Dizayn və funksionallıq yüksək dərəcədə bir-birindən asılıdır. Yapışqanının əsl işi yeni qəliblərin hazırlanması və mürəkkəb detalların yaradılmasıdir. KLEIBERIT'in yüksək keyfiyyətli tələbləri prosesin təhlükəsizliyi və yeni fikrin yaradılması üçün bir şərtdir.

Mürəkkəb dizayn, böyüyən element ölçüsü, isti, soyuq və nəm kimi xarici təsirlər ön lampaların yapışdırılmasında vacib parametrlərdir. Buna görə yapışqandan bu xüsusiyyətlər tələb olunur: yüksək elastiklik, yapışqan və mastik işləmə qabilliyyəti, sürətli tənzimləmə. Emblemlərin montajı üçün yapışqan sisteminin material örtükləri ilə uyğunluğu və həmçinin detalların daha sonra işləməsi üçün sürətli iş qabilliyyəti lazımdır.

Emblemler üçün avtomobil yapışqanları

Emblemlərin montajı üçün yapışqanın örtük materiallarla uyğunluğu, həmçinin komponentlərin sonrakı prosesi üçün sürətli işləmə sabitliyi lazımdır. Xüsusilə reaktiv PUR isti yapışqan qurğuları, məsələn, alüminium elementləri ABS və ya PC-yə bağlamaq üçün istifadə olunur.

Məlumat broşurası: Avtomobil sənayesi