Grupy klejów

Paleta produktów KLEIBERIT jest bardzo szeroka i dostosowana do różnych zakresów zastosowań w różnych branżach. Szczególnie do zastosowań w branży motoryzacyjnej w portfolio produktów dostępna jest kompletna oferta klejów, która jest ciągle rozwijana i dostosowywana do nowych wymagań.

Reaktywne kleje topliwe PUR

Nadzwyczajna adhezja początkowa przy bardzo krótkich czasach docisku. 100% zestalenie, bez rozpuszczalników, ekstremalnie wysoka odporność spoin klejowych na wysokie i niskie temperatury, wilgoć i chemikalia. Trwała elastyczność nawet przy niskich temperaturach.

Właściwości reaktywnych klejów topliwych PUR są niezrównane, a możliwości ich stosowania bardzo różnorodne - począwszy od klejenia montażowego aż po płaską laminację.

Kleje PUR 1K/2K

Bez rozpuszczalników, 100% zestalenie i doskonałe właściwości adhezyjne na wielu powszechnie używanych substratach. To główne cechy klejów PUR. Przede wszystkim w przypadku wysokich wymagań pod względem odporności na zmienne warunki klimatyczne te systemy klejowe wyróżniają się zwłaszcza wysoką wytrzymałością temperaturową.

Reaktywne kleje topliwe na bazie poliolefiny

Klejenie z użyciem reaktywnych klejów topliwych PO łączy cechy klejów topliwych PO z dodatkową zaletą tworzenia trwałej i nie poddającej się ponownemu roztopieniu spoiny klejowej przy maksymalnej odporności termicznej, wodnej i odporności na działanie chemikaliów.

Kleje topliwe na bazie poliolefiny

Dobre właściwości adhezyjne na powierzchniach z różnych tworzyw sztucznych w połączeniu z wysoką odpornością termiczną przy korzystnym stosunku jakości do ceny. Ważnymi cechami klejów topliwych PO są w szczególności adhezja na powierzchniach poliolefinowych bez przygotowania wstępnego i elastyczne właściwości spoiny klejowej.

Kleje dyspersyjne

Kleje bezrozpuszczalnikowe na bazie dyspersji wodnych znajdują wielorakie zastosowanie w branży samochodowej. Wyróżniają się one bardzo dobrą adhezją na różnych materiałach oraz wysoką wytrzymałością początkową. Bardzo dobre właściwości przy nanoszeniu (równomierne rozprowadzenie, precyzyjne naniesienie wymaganej ilości) przynoszą korzyści np. w przypadku formowanych trójwymiarowo elementów nośnych lub w krytycznych punktach naprężeń.

Kleje samoprzylepne

Trwała kleistość w trakcie procesu nakładania kleju, elastyczna spoina klejowa przy dużej odporności na wilgoć oraz dobra adhezja na niemal wszystkich powierzchniach - to główne właściwości klejów termotopliwych KLEIBERIT.