© Cyprych Kalienke

Klipsy / Spinki

Wiele szczegółowych rozwiązań da się niezawodnie zrealizować dopiero poprzez klejenie montażowe klipsów i spinek. W tym ciekawym zastosowaniu wykorzystywany jest cały szereg specjalnych systemów klejowych. Wymagana jest tutaj przede wszystkim inteligentna technologia aplikacji w połączeniu z najwyższymi wymaganiami wobec jakości klejenia.

Wiele elementów wnętrza pojazdu, np. osłony i poszycia, mocowanych jest za pomocą części ustalających, takich jak klipsy i spinki. W tym przypadku  zastosowanie znajdują zarówno kleje montażowe termoplastyczne (PO) jak i reaktywne (PUR).

Kompleksowe  rozwiązania detalu i wymagania projektowe można funkcjonalnie i racjonalnie zrealizować dopiero z użyciem tej techniki montażowej. Doskonałe właściwości aplikacyjne przy zastosowaniu robotów klejących i szybkie sklejenie pozwalające na dalszy transport i obróbkę optymalizują cały przebieg procesu.

Broszura informacyjna: Innowacyjne klejenie w przemyśle motoryzacyjnym