© Cyprych Kalienke

Zastosowania specjalne

W ramach dialogu prowadzonego z naszymi klientami nieustannie prowadzimy badania nad nowymi technologiami w celu optymalizacji procesów i umożliwiamy w ten sposób powstawanie coraz to nowych rozwiązań. Towarzyszymy naszym klientom już na etapie powstawania pomysłów, aż po opracowanie nowych formuł klejów do specyficznych zastosowań.

Rozwój różnorodności materiałowej i łączenie nowych materiałów używanych w produkcji samochodów zawsze stanowi dla nas wyzwanie. Chętnie słuchamy i równie chętnie udzielamy odpowiedzi. W Centrum Technologicznym KLEIBERIT każdego dnia prowadzi się badania, tworzy projekty i realizuje nowe pomysły.

Nasze zespoły innowacyjne są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktowania się z nami!